Økonomisk håndsrækning til foreningslivet

Del artiklen:
19 projekter har netop fået støtte fra Kulturministeriet.(Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Folkeoplysningspuljen har netop uddelt 1,7 mio. kroner til forskellige frivillige foreninger for at styrke fællesskabet og foreningslivet rundt omkring i Danmark. Foreningslivet får støtten til at sætte gang i nye projekter. Se projekterne her.

Af Lene Vind, [email protected]

Af Lene Vind, [email protected]

Netværk, der skal hjælpe sårbare unge ind i foreningslivet på Falster, børn og unge, der deltager i byudvikling i Roskilde og jysk mesterskab i foredrag og debat. Det er nogle af de projekter, som netop har modtaget tilskud fra Kulturministeriets folkeoplysningspulje.

Der uddeles cirka 1,7 millioner kroner fordelt på i alt 19 projekter. Både frivillige foreninger, aftenskoler og landsdækkende organisationer får tilskud til projekter inden for to indsatsområder, der handler om, hvordan man kan inddrage nye brugergrupper i foreningslivet og nye måder at tænke folkeoplysning på.

Om baggrunden for uddelingen siger kulturminister Mette Bock: “I en tid hvor f. eks. sociale medier fylder meget i vores liv, så tror jeg stadig, at vi har brug for de fysiske fællesskaber, hvor mennesker kan mødes og dyrke en fælles interesse eller være noget for andre. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi kan støtte en række projekter, som på hver deres måde arbejder for at inddrage forskellige grupper i fysiske fællesskaber i foreningslivet.”

Disse projekter, som inddrager nye brugergrupper i foreningslivet, har fået støtte:

Dansk Folkehjælp i Nykøbing Falster får 189.000 kroner til ForeningsNET, som skal give sårbare og udsatte børn/unge en introduktion til foreningslivet.

She Zone i København får 25.000 kroner til en ny hjemmeside, hvor informationen også er på engelsk og arabisk.

Girls United i København får 65.000 kroner til et ugentligt madlavningshold for børn i 3.-6.klasses alderen i København Nordvest.

Amatørernes Kunst & Kultur Samråd, som er landsdækkende, får 85.000 kroner og vil med Demokrati NU DK åbne amatørkulturens foreninger for unges kompetencer i ledelse og på den måde få flere unge ind i bestyrelserne.

Foreningen for Integreret Moderne Dans i DK får 122.000 kroner til et udviklingsprojekt, som skal udbrede glæde ved at udtrykke sig i bevægelse for mennesker med forskellige forudsætninger herunder handicaps.

FitforKids, som skal til at åbne 10-15 nye hold rundt i landet, får 52.500 kroner så de kan efteruddanne deres frivillige og hermed skaffe nye frivillige til foreningen.

UngdomsBureauet får 97.725 kroner til at motivere flere unge fra særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser til at deltage i Ungdommens Folkemøde i september.

Idrætsforeningen Espelunden i Rødovre får 116.000 kroner til at rekruttere mennesker med særlige behov til idrætsforeningerne, så de får en aktiv fritid og øget social tilknytning til foreningslivet.

Boldklubben Skjold i København får 53.500 kroner til sociale cykelture for pensionister.

DOF Furesø Fritidsskole i Rudersdal får 83.240 kroner til at kunne introducere flygtningekvinder i Furesø Kommune til den danske aftenskole og via undervisning i kreative færdigheder skabe et fælleskab med danske kvinder.

Disse projekter, som tænker folkeoplysning på en ny måde, har fået støtte:

Kanal 1 er landsdækkende og har fået 100.000 kroner til at undervise aktive frivillige i videoproduktion med smartphones, så de kan producere bedre oplysningsvideoer om deres foreninger.

Foreningen Visionær Danmark i København har fået 97.000 kroner til at arbejde med urban gardening ved at skabe et øget dyrkningsareal samt etablere vilde naturarealer.

Foreningen Gimle For Børn i Roskilde får 70.000 kroner til at engagere børn og unge via spillet Minecraft i den konkrete byplanlægning i Roskilde.

LOF Kolding-Vejen får 60.000 kroner til afholde Jysk Mesterskab i Foredrag og debat hvert andet år.

Fokus Folkeoplysning i Aalborg får 85.000 kroner til at samle seniorer i Aalborg Kommune i et involverende interessefællesskab, hvor omdrejningspunktet er kunst.

Frivilligcenter Hillerød får 129.000 kroner til at sætte ‘frivillighed’ på skoleskemaet i Hillerød i 2019 i samarbejder med to folkeskoler og Grundtvigs Højskole.

Oplysningsforbundet Fora får 65.000 kroner til at udvikle en ny model for kurser i aftenskolen for blandt andet at tiltrække nye målgrupper.

Daghøjskoleforeningen får 120.000 kroner til at udvikle nye metoder i folkeoplysningen til at udvikle og understøtte mod, handlekraft og initiativer, der fornyer samfund og demokrati nedefra.

FO-Aarhus får 125.000 kroner til en teaterforestilling for børn og unge med dansk og anden etnisk baggrund, så de bliver bedre til at være sammen på tværs af fordomme.

Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget i alt 50 ansøgninger til puljen.