Ti procent færre kommunalt ansatte pr. borger på otte år

Del artiklen:

Der er i dag 10 procent færre ansatte pr. borger i de danske kommuner sammenlignet med situationen lige inden de store sparerunder satte ind i 2010. Staten har fire procent færre ansatte pr. borger, mens regionerne har haft lille vækst.

Af Arne Ullum, [email protected]

Af Arne Ullum, [email protected]

De nyeste data fra Danmarks Statistik viser, at der i dag er cirka 10 procent færre kommunalt ansatte pr. borger end for bare otte år siden.

Der er i dag 10 procent færre kommunalt ansatte pr. borger sammenlignet med situationen i 2010 inden de omfattende sparerunder efter finanskrisen satte ind. Det viser en analyse NB-Økonomi har udarbejdet på baggrund af de nyeste tal for antallet af fuldtidsansatte i kommunerne og de seneste befolkningstal.

I samme periode er antallet ansatte i staten faldet med cirka fire procent, mens regionerne har haft en lille vækst. Tallene er ikke korrigeret for ændret alderssammensætning eller de relativt få flytninger af opgaver, der har været mellem sektorerne.

Sammenligner man med udgangspunktet tidspunket for strukturreformen, er billedet lidt mindre dramatisk, da alle tre sektorer havde en kraftig vækst i antallet af medarbejdere fra 2008 til de store sparerunder satte ind i 2010.

I en vurdering af tallene er der en række forhold, som bør iagtages.

  • Kommunerne havde store overskridelser af de aftalte økonomirammer op igennem nullerne, og dermed også en markant vækst i antallet af ansatte. Populært sagt var kommunerne dermed umiddelbart bedre polstret inden de store sparerunder, som satte ind i kølvandet på den store finanskrise i 2008.
  • Staten har bedt regionerne om at udvide produktionen af sundhedsydelser markant i perioden.
  • Udvidelsen af særligt Politiet og Forsvaret har medført flere ansatte i staten særligt siden 2015. I perioden efter 2008 blev Skat først skåret kraftigt ned frem til 2015 og derefter udvidet igen.

Næsten 1.000 færre ansatte pr. 100.000 borgere

Udtrykt i antal fuldtidsansatte er der i dag gennemsnitligt 1.000 medarbejdere pr. 100.000 borgere, mens regionerne har fået cirka 50 mere og staten har stort set det samme antal ansatte pr. borger.