Kommuner med få seniorførtidspensioner skal forklare sig

Del artiklen:
(Arkiv) Det er bl.a. bygningshåndværkere, der bliver nedslidte efter mange år i jobbet. Her var Peter Hemmingsen (th) og hans sjak i gang med at renovere 28 skorstene i Bagsværd i 2017. (Foto: Anne Bæk/ Ritzau Scanpix)

I december kom der brev til de kommuner, der tildeler få eller ingen seniorførtidspensioner. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vil gerne have svar på, hvorfor de bruger ordningen så lidt eller slet ikke. 

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

25 kommuner har kun tildelt mellem nul og fem seniorførtidspensioner i de fem år, ordningen har været gældende. Det er alt for lidt, mener både beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og politikere fra begge sider af Folketinget.

Derfor undersøger STAR nu, hvorfor ordningen er blevet brugt så lidt. Samtidig har alle kommuner modtaget informationsmateriale til både borgere og sagsbehandlere om seniorførtidspensionen.

Tre krav skal opfyldes for at få seniorførtidspension

I henvendelsen til borgeren er der nævnt tre krav, der skal være opfyldt for at få seniorførtidspension:

 Du højst har fem år til folkepensionsalderen.
 Du har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20 – 25 år. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mere lempeligt.
 Det ikke er mange år siden, at du sidst har været i arbejde.

I henvendelsen til sagsbehandleren er der tilføjet endnu et punkt:

 Ansøgerens arbejdsevne skal ikke søges udviklet, men skal kun vurderes ud fra eksisterende kompetencer.

Det sidste betyder, at ansøgere til seniorførtidspension ikke skal igennem for eksempel ressourceforløb for at have afklaret, om arbejdsevnen kan udvikles. Det står også direkte i pjecen:

“Ved ansøgning om seniorførtidspension, skal det alene vurderes, om arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat i forhold til de erhverv, som ansøgeren vil kunne varetage her og nu, herunder i et fleksjob. Det skal således ikke vurderes, om ansøgeren kan udvikle sin
arbejdsevne eller blive i stand til at anvende sin restarbejdsevne efter deltagelse i fx virksomhedspraktik, revalidering eller ressourceforløb.”

Se hvor mange seniorførtidspensioner, de enkelte kommuner har bevilget i særskilt artikel.