Stor forskel på andelen af jobparate i kommunerne

Fra 51 procent jobparate kontanthjælpsmodtagere i Herning til 11 procent jobparate i Tønder. Så stor er forskellen på, hvor mange kontanthjælpsmodtagere, der er klar til arbejdsmarkedet i de enkelte kommuner. Se tallene for alle kommuner her.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Herning Kommune har den største andel af jobparate kontanthjælpsmodtagere, nemlig 51 procent. Det skyldes en konkret beslutning, fortæller afdelingschef for beskæftigelsesafdelingen, Carsten Lagoni. På godt midtjysk siger han, at “vi vil ikke være dem, der tror mindst på borgerne.”

Med andre ord: Sagsbehandlerne skal tro på borgerne. Derfor bliver alle kontanthjælpsmodtagere, der har været selvforsørgende i to måneder inden for de seneste tre år, visiteret som jobparate.

“De er som udgangspunkt jobparate,” siger Carsten Lagoni. “Så ved vi godt, at de barriere der reelt er, kan være store og trange. Derfor har vores jobparate og aktivitetsparate de samme tilbud, og også jobparate kan godt få mentor og misbrugsbehandling.”

Træk fra arbejdsmarkedet

I Tønder Kommune er glæden stor over, at det går så godt på arbejdsmarkedet, at langt de fleste af dem, der kan arbejde, også får et arbejde. Det er ifølge arbejdsmarkedsdirektør Grethe Høyrup Nielsen forklaringen på, at kommunen i tredje kvartal 2018 kun havde 11 procent jobparate kontanthjælpsmodtagere.

I Tønder forlod 65 procent af de jobparate kontanthjælpssystemet fra januar 2017 til november 2018, og kommunen havde i november kun 50 jobparate borgere. Også antallet af aktivitetsparate faldt, dog kun med lidt over ti procent, oplyser arbejdsmarkedsafdelingen.

På landsplan er en tredjedel af kontanthjælpsmodtagerne jobparate, nemlig 18.000, mens 52.000 er aktivitetsparate. Se forholdet mellem jobparate og kontanthjælpsmodtagere i de enkelte kommuner her:

Aktivitetsparate langt væk fra arbejdsmarkedet

I Esbjerg er knap 20 procent af kontanthjælpsmodtagerne jobparate, og her er kontorchef for Borger & Arbejdsmarked Frank Sørensen også tilfreds. Han sender tal, der viser, at kommunen i 2017 havde en afslutningsprocent på jobparate på 33. En tredjedel forlod altså kontanthjælpssystemet, og en del af dem fik arbejde.

Der er ikke overblik over, hvor mange, der får arbejde, når de forlader kontanthjælpssystemet. Et afsluttet forløb betyder alene, at borgeren ikke har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende kalendermåned. Frank Sørensen mener også, tallene afspejler, hvordan kommunerne visiterer.

“En stor del af de nyvisiterede er jobparate, og vi har intensiveret indsatsen for dem. Vi har hyppige samtaler og ser dem omkring hver 14. dag, så vi hurtigt kan justere jobplanerne. Det større antal aktivitetsparate udtrykker, at nogle af dem er langt fra arbejdsmarkedet,” tilføjer kontorchefen i Esbjerg.

Her en oversigt over kommuner, der havde under tyve procent jobparate i 3. kvartal 2018:

Også i Hjørring er der tilfredshed med tallene, selvom kommunen har fire gange så mange jobparate som Tønder og dobbelt så mange som Esbjerg.

42 procent af kontanthjælpsmodtagerne i Hjørring Kommune er jobparate, og det er fint, siger direktør for økonomi- og arbejdsmarkedsområdet, Leif Johannes Jensen.

“I 2014, da vi startede med at gøre aktivitetsparate jobparate, var kun en tredjedel jobparate. Vi er gået helt målrettet efter at få løftet kontanthjælpsmodtagere i spil i forhold til arbejdsmarkedet, og nu ligger vi næsten fifty fifty,” siger Leif Johannes Jensen. “Der går lidt tid, inden de jobparate kommer i job, og i 2016 havde vi flyttet rigtig mange. Vi har fået 500 flere ud af kontanthjælp og enten i uddannelse eller job. Og vi kan nu se, at antallet af jobparate falder stille og roligt.”

Kommunale forhold og forklaringer

Man er nødt til at gå ind i de enkelte kommuner for at forstå tallene, mener Leif Johannes Jensen, for hvis man ser på antallet af aktivitetsparate og jobparate, kan der være to grunde til forskellen mellem kommunerne.

“Der er et aftræk udad og nedad,” siger han. “Enten bliver de jobparate, eller også får de bevilget førtidspension, ressourceydelse eller fleksjob. Samtidig er der forskel på, hvornår kommunerne vurderer, at kontanthjælpsmodtagere er jobparate.”

Leif Johannes Jensen tilføjer, at det ikke er nok med opkvalificering for at få flyttet aktivitetsparate til jobparate. “Hvis de bare skulle opkvalificeres, så var de allerede jobparate.”

Her en oversigt over kommuner med en andel på mere end 40 procent jobparate.

Regionalt er forskellene mindre

Hvis man ser på landsdele, så jævner forskellene sig ud, viser tallene for de områder, som de regionale arbejdsmarkedsråd dækker. Hvis man ser bort fra Bornholm, udgør antallet af jobparate mellem godt en femtedel og en trediedel af kontanthjælpsmodtagerne i hele landet. Nordjylland har flest, nemlig 32 procent, mens Østjylland ligger i bund med 22 procent jobparate.