Regeringen og DF ændrer opholdskrav for dagpenge til 7 ud af 12 år

Regeringen og DF ændrer lovforslag: Flere danskere, der i en årrække opholder sig i udlandet, kan nu få dagpenge, når de vender hjem. (Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix)

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at ændre kravet til, hvor længe man skal have været i Danmark for at kunne få dagpenge fra en A-kasse. Forslaget er nu, at man skal have opholdt sig i Danmark i syv ud af tolv år. 

Af Helle Schøler Kjær, helle@nb-okonomi.dk

Massive protester fra organisationer og danskere i udlandet får nu regeringen og DF til at ændre i et lovforslag, der forventes vedtaget inden jul. I stedet for et krav om ophold på syv ud af otte år, foreslår regeringen og DF nu syv ud af tolv år.

Forslaget betyder, at regeringen forventer, at 80 procent af dem, der rammes, vil komme fra de såkaldt tredjelande, det vil sige lande uden for EU og det europæiske frihandelssamarbejde EØS. Med det tidligere forslag var det kun 60 procent fra tredjelande, der ville bliver ramt, og mange danske statsborgere ville være blandt de sidste 40 procent.

Ifølge en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet vil opholdskravet blive indfaset, så opholdskravet er fem ud af tolv år i 2019, seks ud af tolv år i 2020 og fuldt indfaset syv ud af tolv år i 2021 og frem.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (Dansk Folkeparti) siger:

“Behandlingen af lovforslaget har vist, at der er brug for, at man kan arbejde længere tid end et år i udlandet uden at miste retten til dagpenge. Det lytter vi til. Derfor kommer vi med dette ændringsforslag, så der kommer en ny balance i lovforslaget. Det betyder, at danskere, der i en kortere årrække har arbejdet i udlandet, ikke rammes, mens personer fra tredjelande fortsat skal arbejde og opholde sig længere tid i Danmark, før de kan få dagpenge. Det har hele tiden være intentionen.”

Regeringen og DF har også lavet ændringsforslag om unge under 18 år, så børn, der har en tilknytning til Danmark og er ude at rejse med deres forældre, ikke skal blive berørt af opholdskravet. Ændringsforslagene betyder, at unge, der er ude at rejse med deres forældre, kan være i et tredjeland indtil de fylder 23 år, og stadig have ret til dagpenge, når de kommer hjem til Danmark.

Der er en række undtagelser i lovforslaget, som opretholdes. Det gælder ikke for borgere, der er udstationeret for en dansk virksomhed eller det offentlige eller har opholdt sig i EU. Også studerende eller udsendte for ngo’er er undtaget.