Ny socialrådgiverformand giver fuld opbakning til investering i beskæftigelse

Formand for Dansk Socialrådgiverforening Mads Bilstrup roser kommuner, der investerer i beskæftigelse. (Foto: NB-Beskæftigelse)

Socialrådgivernes største problem er stress, siger den nyslåede formand for Dansk Socialrådgiverforening, Mads Bilstrup. Men nye indsatser på jobcentrene bringer faglighed og overskud tilbage. 

Af Helle Schøler Kjær, helle@nb-okonomi.dk

For store sagsmængder, for meget regelstyring og mange reformer på beskæftigelsesområdet har fået socialrådgivere over hele landet i knæ.  Men det ændrer sig i de kommuner, der investerer i beskæftigelsesindsatsen, siger Mads Bilstrup, formand for socialrådgiverne, til NB-Beskæftigelse.

“Tilfredsstillelsen ved at arbejde i Hjørring, Silkeborg, Høje Taastrup er jo meget større, end når vi sammenligner med jobcentre, der ikke har lavet investeringsstrategier,” siger Mads Bilstrup.

Hvor mange jobcentre, der stadig arbejder, som de plejer at gøre, har hverken socialrådgiverne eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) overblik over.

“Jeg har lige været på et kursus for tillidsrepræsentanter, hvor socialrådgivere samstemmende – også dem der kommer fra jobcentrene – siger, at det faglige råderum er taget fra dem. Når borger X kommer ind ad døren, så er der på forhånd lagt en vej ud, som man skal gå, også selvom man som socialrådgiver sidder med sin faglige viden og erfaring fra mange år og ved, at det er den forkerte vej,” siger Mads Bilstrup. “Det tegner jo et dystert billede af et fag.”

Men billedet er ved at ændre sig, og nye beskæftigelsesstrategier betyder et bedre arbejdsmiljø for socialrådgiverne.

Fuld opbakning stil investeringsstrategier

“Det er gået op for kommunerne, at det kan betaler sig at investere i socialt arbejde. De ansætter flere socialrådgivere, så de kommer ned i sagstal og kan skabe dialogen og relationen til den enkelte borger. Hvor man tænker siloer i dag, begynder flere kommuner at samtænke beskæftigelsespolitikken med socialpolitikken og sundhedspolitikken, så der også bliver et tværfagligt samarbejde omkring vores målgruppe.”

Mads Bilstrup har bl.a. fulgt Hjørring Kommunes investeringsstrategi, og den begejstrer ham på vegne af de medlemmer, han nu er formand for.

“Det er jo det her med, at socialrådgiveren siger; nu har jeg tid til den her borger, og det er fordi jeg kun sidder med 30-35 sygedagpengesager. Jeg har tid til at samarbejde med dem i de andre siloer og sektorer, og jeg har en kæmpe tilbudsportal. I Hjørring er der tilbud til de borgere, der har nogle specifikke udfordringer og problemer, som går langt ud over virksomhedspraktik. Der er selvhjælpsgrupper, der bliver styret af en psykolog til unge piger der går med angstproblemer, til dem, der er de tyndfede og underernærede og har levet i tyve år af chips og cola og burgere. Altså der er tilbud, så man kan sammensætte en handlingsplan, så borgerne kan arbejde sig ud af problemerne med den hjælp, kommunen kan stille til rådighed.”

“Og investeringsstrategien er en succes. Der er snart ikke mange borgere på offentlig forsørgelse, og du kan se på tal fra STAR, at der et trecifret overskud,” lyder det fra Mads Bilstrup.

Ud med budgetloftet så der kan investeres 

Socialrådgiverne foreslår konkret, at udgiftsloftet for kommunerne fjernes, så de kan få mulighed for at investere i beskæftigelse for de mest udsatte grupper.

“Man skal løse op for den økonomiske styring, der er internt i kommunerne, så det er tilladt at overskride budgetterne, fordi man ved, at pengene kommer tilbage, ” siger socialrådgivernes formand Mads Bilstrup.

“Kommunerne trykker på bremsen, fordi de ved, at de bliver sanktioneret dobbelt på bloktilskuddet, hvis de overskrider loftet. Så man kan sige, at vores klare budskab til regeringen, er at løsne op for budgetloftet og gerne helt fjerne det. Der  ligger jo to- og tre- og i københavns kommune fire-cifrede millionbeløb på kistebunden. De må bare ikke bruge dem.  Så pengene til langsigtede investeringer i borgerne er der, og dem skal man bruge for borgernes skyld, men også fordi pengene kommer tilbage igen. Det viser Hjørring jo. Nu tænker kommunerne kun et år frem, for ellers kommer storebror og basker dem.”