Flere lønmodtagere særligt i København

Figur: Danmarks Statistik

Der er kommet flere lønmodtagere – især i København. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er steget siden første kvartal af 2013. Desuden er der i samtlige landsdele i tredje kvartal 2018 flere lønmodtagere end i 2013. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Den største relative stigning har været i landsdelene Københavns omegn og byen København på hhv. 12,9 og 12,5 procent. Bornholm har derimod den laveste stigning på 1,8 procent i 2018.

I alt var der 2.756.000 lønmodtagere i tredje kvartal 2018, hvilket svarer til en stigning på 8,3 procent eller 212.200 personer siden første kvartal 2013.

Stigningen i antallet af lønmodtagere var 0.4 procent i tredje kvartal 2018. Det er 11.700 personer højere end i kvartalet før.

Figur: Danmarks Statistik

Den største stigning er i private virksomheder

Især den private sektor har bidraget til udviklingen. Her var der 209.400 flere lønmodtagere i tredje kvartal 2018, end der var i første kvartal 2013.

private nonprofit-organisationer (selvejende institutioner, foreninger og lignende) var der 8.900 flere lønmodtagere end i 2013.

Og i den offentlige forvaltning og service der i alt 2.100 flere lønmodtagere.

Derimod var der i offentlige virksomheder 8.400 færre lønmodtagere.

Også i det seneste kvartal hænger stigningen i antallet af lønmodtagere hovedsagelig sammen med flere lønmodtagere i private virksomheder. Her steg antallet af lønmodtagere med 9.400 personer, svarende til 0,5 pct. fra andet til tredje kvartal i år.

Kilde: Danmarks Statistik
Kilde: Danmarks Statistik