Arbejdsgivere advarer kraftigt mod forringelser i dagpengesystemet

Arbejdsgiverne i Dansk Industri siger nej tak til en af de mange vækstforslag fra den borgerligt liberale tænketank, Cepos,. det drejer sig om et forslag om kortere dagpengeperiode og lavere satser. (foto: Martin Sylvest/Scanpix Ritzau Scanpix 2018)

Arbejdsgiverne i DI advarer om, at det kan være direkte at skadeligt at forkorte dagpengeperioden yderligere eller skære i den generelle sats. Arbejdsgiverne frygter, at det vil få lønmodtagerne til at kræve længere opsigelsesvarsler.

Af Arne Ullum, arne@nb-okonomi.dk

Arbejdsgiverne i Dansk Industri advarede i dag meget kraftigt borgerlige politikere mod enhver tanke om at forringe dagpengesystemet i et forsøg på at øge incitamentet for ledige til at tage et job.

Den melding kom på Cepos vækstkonference i dag, hvor DI i meget direkte vendinger undsagde et forslag fra netop Cepos om at afkorte dagpengeperioden og skære dagpengene med ti procent.

Argumentet fra arbejdsgiverne er, at yderligere forringelser af dagpengesystemet kan udløse krav om længere opsigelsesvarsler, som i værste fald vil ødelægge den såkaldte flexicurity-model, som betyder at det lønmodtagerne accepterer, at det er nemt at hyre og fyre i Danmark, fordi lønmodtagerne er sikret af et dagpengesystem.

“Vores flexicurtity er det vores udenlandske søsterorganisationer misunder os allermest. Derfor er vi meget opmærksomme på den enorme styrkeposition, som vi har der. Det er klar, at felxicurity består af to ord. Fleksibiliet og sikkerhed. Vi tror, at vi er ved at nå et punkt,  der giver et dynamisk arbejdsmarked og samtidig opbakning til, at vi er fleksible, og ikke enkeltvis begynder at kræve lange opsigelsesvarsler i vores ansættelseskontrakter, og at vi ikke får et pres ind i forhold til lange opsigelsesvarsler i overenskomsterne,” sagde underdirektør Kent Damsgaard.

Cheføonom Mads Lundby Hansen fra Cepos påpegede i et svar, at lønmodtagerne ikke har krævet længere opsigelsesvarsler, selv om dagpengeperioden er forkortet kraftigt siden starten af halvfemserne.

“Fagforeningerne ved, at hvis de kræver længere opsigelsesvarsler via jobbeskyttelse, så bliver det dyrere for virksomheden at afskedige medarbejdere. Det kan umiddelbart lyde positivt fra et fagforeningsperspektiv. Men det betyder også, at virksomheden bliver mere varsomme med at tage nye medarbejdere ind, og så får vi den sydeuropæiske syge med høj ungdomsarbejdsløshed, fordi virksomhederne ikke tør tage unge medarbejdere ind, fordi de ved, at ikke kan afskediges igen. Derfor har jeg altid set det som en tom trussel, fordi det vil skade fagforeningernes egne medlemmer,” siger han.

Men en ting er regneark og statistikker, noget andet er virkeligheden, lød det fra DI.

“Det er hos os, at vi sidder med forhandlingerne, og det er os, der mærker presset. Når både vi kan komme med andre reformer, der vil øge beskæftigelsen med over 100.000 og velstanden med over 100 milliarder, så er der mange andre reformer, som man bør diskutere istedet for,” siger Kent Damsgaard.

Advarer mod at opsige forliget

Kent Damsgaard advarede samtidig de borgerlige partier mod at opsige det forlig fra 2011, som fastsætter dagpengeperioden til to år.

“Husk på, at det er et meget bredt forlig, der ligger på det område. De fleste af de partier, som er med i det forlig, vil gerne den modsatte vej [forlænge dagpengeperioden] i dagpengesystemet. Så hvis man opsiger det forlig for at komme den ene vej, så skal man være opmærksomme på, at vi ikke ende med at gå den anden vej,” siger han.