Systematisk bias i benchmark for beskæftigelse

Del artiklen:
Kommuner med gode resultater på kontanthjælp har typisk dårlige resultater med førtidspension i Beskæftigelsesministeriets benchmark for beskæftigelse. Det viser en beregning på data fra VIVE, som analysefirmaet Index100 har lavet. 

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Hvis en kommune har 10 procent færre på kontanthjælp end forventet, så vil de samtidig have 4,3 procent flere på førtidspension end forventet. Det viser en beregning, som partner og direktør i analysefirmaet Index100 Peter Holdt-Olesen har lavet.

Efter at have fulgt kritikken af, at førtidspension mv ikke var med i benchmark for beskæftigelse, undersøgte han, om kritikken holdt til en analyse af tallene. Og det gjorde den, siger han til NB-Beskæftigelse.

Index100’s beregninger bygger på 2016 tal fra VIVE’s analyse om kommunernes rammevilkår.

“Den faldende tendenslinje viser, at samtidig med at en kommune har færre på kontanthjælp, så har den flere på førtidspension,” forklarer Peter Holdt-Olesen. “Det giver en skævvridning af ministeriets benchmark.”

Læs også kritikken fra Kommunernes Landsforening af bla. systematisk bias i benchmark.

Note: Resultatvurderingen på hvert område bygger på en sammenstilling af det faktiske
antal ydelsesmodtagere med det antal, som man ifølge VIVE-forskerne skulle forvente ud fra kommunens rammevilkår. En værdi på +10 angiver, at det faktiske antal ydelsesmodtagere er 10 pct. højere end det forventede. De røde prikker (Stevns og Læsø) er kategoriseret som outliers (Cook’s distance større end fire gange gennemsnittet for de 98 observationer). Disse to outliers påvirker ikke tendenslinjen. Kilde: Index100