Fakta: 4.000 flygtninge og familiesammenførte i arbejde på tre år

Del artiklen:
(Arkiv) Godt 4.000 af de flygtninge og familiesammenførte, der kom til Danmark i 2015, har fået arbejde. (Foto: Bax Lindhardt/ Ritzau Scanpix)

4.000 af de flygtninge og familiesammenførte, der fik opholdstilladelse for tre år siden, er nu i arbejde. NB-Beskæftigelse har kigget på de brancher, flygtningene kommer til at mangle, hvis de vender hjem. Se her hvor mange flygtninge, din kommune har fået i arbejde. 

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Fra tredje kvartal 2017 til samme kvartal i år kom omkring ni procent flere flygtninge og familiesammenførte i arbejde efter ophold i Danmark i tre år. Det kan man se på opgørelsen nedenfor fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Helt præcist omfatter statistikken 9.051 flygtninge og familiesammenførte mellem 21 og 64 år, der har haft ophold i Danmark i tre år, hvoraf 4.071 har fået arbejde.

Udlændinge- og Integrationsministeriet understreger i en mail til NB-Beskæftigelse, at det er “flygtninge, der har fået ophold for 3 år siden (dvs. fra 4. kvartal 2014 – 3.kvartal 2015) og ikke flygtninge, der har fået ophold de sidste tre år, som indgår i målingen.”

Med andre ord: Dem, der er kommet før oktober 2014 og efter september 2015, og som også er i arbejde, tæller ikke med i den løbende udgivelse. Derfor må man gå ud fra, at  antallet af flygtninge i arbejde er meget større end de godt 4.000 i ministeriets statistik.

45 procent af de godt 9.000, der indgår i målingen, er i arbejde. Det er en fremgang på ni procentpoint på et år. Fra 36 procent i 3. kvartal 2017 til 45 procent i 3. kvartal 2018.

Her er tallene fordelt på kommuner:

De arbejder mest i servicebranchen

For at få et billede af, hvor flygtningene arbejder, har vi hentet en opgørelse, som Danmarks Statistik offentliggjorde i marts i år. Danmarks Statistik samler både flygtninge og indvandrere i én gruppe under fællesbetegnelsen ‘indvandrere’, og statistikken er fra 2016.

Flygtninge og indvandrere udgjorde 34 procent af arbejdsstyrken i servicebranchen i 2016, viser grafen yderst til venstre i opgørelsen.

Restaurationsbranchen følger lige efter med godt 26 procent flygtninge og indvandrere beskæftiget. Branchen har i antal haft den største stigning fra 2012 til 2016, hvor 7.400 flere flygtninge og indvandrere blev ansat.

Stigning i beskæftigelse i brancher med tilbagegang

En række brancher har ansat forholdsvis flere flygtninge og indvandrere end andre grupper mellem 2012 og 2016, fremgår det af tabellen nedenfor.

På slagterierne faldt beskæftigelsen med over seks procent, mens flygtninge og indvandrere havde en stigning i beskæftigelsen på slagterierne på over 17 procent. I branchen post og kurertjeneste er beskæftigelsen faldet med over 12 procent, mens indvandrere har haft en stigning på over 17 procent i branchen.  I vikarbureauerne har indvandrere haft mere end dobbelt så stor en stigning i beskæftigelsen end stigningen i alt.

Det er ikke nemt at få et samlet overblik over, hvor mange flygtninge og familiesammenførte, der i alt er i den arbejdsdygtige alder i Danmark. Udlændinge- og Integrationsministeriet offentliggør kun løbende tal for de seneste tre år, og en del flygtninge er blevet danske statsborgere, siden de kom. Ifølge refugees.dk blev der fra 1956 til 2014 givet ophold til i alt 142.450 personer.