Andel af anbragte børn svinger fra 0,23 til 3,53 procent. Se tal for alle kommuner her

Sandsynligheden for, at et barn er anbragt udenfor hjemmet i Lolland, er over ti gange større end i Vallensbæk. Se tallene for alle kommuner her.

Af Arne Ullum, arne@nb-okonomi.dk

0,99 procent af af alle 0-17 årige børn var i andet kvartal 2018 anbragt udenfor hjemmet. Men bag det tal gemmer sig dramatiske forskelle. I Lolland Kommune er det 3,53 procent – eller cirka et ud af 28 børn, som er anbragt udenfor hjemmet, mens det i Vallensbæk blot er 0,23 procent eller cirka et ud af 434.

Et kig på Danmarkskortet viser et meget klart geografisk mønster. I udkantskommuner med mange lavtuddannede er andelen høj, mens den er lav i bykommuner med mange højtuddannede.

Hjørring arbejder på at reducere anbringelser

I Hjørring Kommune har der været en stigning i antallet af anbringelser af børn under 18 år. Kommunen havde i andet kvartal 2012 182 anbringelser af kommunens 0-17-årige børn. Det tal var i andet kvartal 2018 steget til 195.

”Set i forhold til 2012 ser der ud til at være en stigning. I 2015-2017 steg det til over 200 anbringelser, og i det perspektiv er vi faldende igen,” siger Anette Stevn Jensen, børne- og familiechef i Hjørring Kommune.

”Vi er blevet bedre til at vurdere og afdække inden for det første leveår, om forældre har kompetencer til at være forældre eller ej, og derfor har vi en stigning i anbringelser allerede i spædbørnsperioden. Vi er faldende inden for de sidste fire år på antallet anbringelse af unge 10 år og op efter,” siger Anette Stevn Jensen.

Hun tilføjer, at der kan godt have været perioder med stigninger af anbringelser, hvor den forebyggende indsats med samarbejde mellem forældre, skole, netværk og kommune ikke virker, og så bliver børnene anbragt.

”Der har været en periode med færre børn i kommunen, hvilket kan være med til at forklare, hvorfor procentdelen også er steget.”

”Vi har en del unge med en misbrugsproblemstilling. Vi har også unge med svær angst. Det kan være faktorer, der har medført enten midlertidig eller permanent anbringelse,” siger Anette Stevn Jensen.

Aabenraa har succes med tidlig indsats

I Aabenraa Kommune er udviklingen en helt anden. Der er antallet af anbringelser af børn under 18 år nemlig faldet.

Aabenraa Kommune havde i andet kvartal 2012 anbragt 1,60 procent af kommunens 0-17-årige børn, og det tal var i andet kvartal 2018 1,23 procent.

Anders Lundsgaard, børne- og familiechef i Aabenraa Kommune, forklarer udviklingen med, at kommunen bl.a. har lavet en opkvalificering af indsatsen for udsatte og anbragte børn og unge, der indebærer inddragelse af familierne og hyppig opfølgning på børnene og familierne.

“Fordi vi er begyndt at følge familierne tættere og at lave en plan fra dag et af, arbejder vi nu sammen med familierne, mens børnene er anbragt, med henblik på, at de kommer hjem igen,” siger Anders Lundsgaard. Han peger særligt på et nyt tilbud på kommunens eget Rønshoved Skolehjem, som har reduceret antallet af anbringelser.

“Her bor børn fra 6 år og op efter med deres familie i en periode på nogle måneder, hvor vi samarbejder med forældrene og børnene om at være en familie, mens forældrene stadig passer deres arbejde og børnene går i institution. På hjemmet er der altid personale, da det ligger samme sted som vores døgninstitution. Derefter flytter de hjem igen, og vi fortsætter indsatsen for familien i deres eget hjem med støtte fra Rønshoved.”

Den form har ifølge Anders Lundsgaard en klar effekt.

“I øjeblikket har vi haft tre familier igennem vores tilbud på Rønshoved Skolehjem, og vi er lige begyndt med den fjerde familie. Det er en indsats, der har haft en effekt på antallet af vores anbringelser,” siger han.