VIVE forsker afviser skævhed i pendlingsområder i benchmark

Del artiklen:

En forsker bag analysen af rammevilkår for kommunerne på beskæftigelsesområdet afviser, at pendlingsområderne i analysen giver en skævhed i forhold til uddannelse og yderområder. Man kan dog godt diskutere pendlingsområdernes størrelse, siger han.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Seniorforsker ved VIVE Stefan Bastholm Andrade afviser, at de 29 pendlingsområder i analysen om kommunernes rammevilkår giver en skævhed ift. uddannelse og geografisk placering. Han har sammen med flere kolleger ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, udarbejdet Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsender analyserer vilkårene for offentlige forsørgelsesydelser i 2016.

“Man kan diskutere, hvor store pendlingsområderne skal være, men vi har i denne undersøgelse valgt at følge definitionen udarbejdet af Danmarks Statistik” siger Stefan Bastholm Andrade. “De er jo ret store, men vores statistiske modeller indeholder mere end 300 variable, som kontrollerer for en række demografiske, sociale og økonomiske forhold herunder også uddannelsesniveau og geografiske forhold inden for pendlingsområdet i forhold til blandt andet uddannelse og beskæftigelse. Men selvfølgelig er der forhold, man ikke kan måle for ud fra registerdata.”

Kritik af pendlingsområder ift geografi og uddannelsesniveau

Kritikken fra Odsherred Kommune er, at pendlingsområdet er for stort, fordi kommunens ledige generelt er lavtuddannede, og at de derfor ikke pendler så langt. Pendlingsmønstret ift. uddannelsesniveau beskæftes af en analyse fra Danmarks Statistik. Samtidig ligger Odsherred i udkanten af et pendlingsområde, hvor der reelt ikke er meget pendling mellem byerne, viser indkomstskattetal fra Danmarks Statistik.

Seniorforker Stefan Bastholm Andrade siger til kritikken, at analysen af rammevilkårene i høj grad tager hensyn til uddannelsesniveau. “Vi har målt uddannelsesniveau på individniveau og i pendlingsområdet, og jeg tror ikke, modellen ville være blevet væsensforskellig, hvis vi havde målt inden for kommunerne.”

Resultatet af benchmarket ville heller ikke ændre sig meget ved at ændre på pendlingsområderne, vurderer Stefan Bastholm Andrade.

“Men det er interessant, at der er en debat om undersøgelsen, og man kan godt diskutere, om pendlingsområdet skulle have været lidt anderledes.”