Odsherred kritiserer pendlingsområder i benchmark

Del artiklen:
Borgerne i Odsherred har generelt en lavere uddannelse end gennemsnittet, og derfor vil de køre kortere til et job. det skaber ifølge kommunens arbejdsmarkedschef en skævhed i Beskæftigelsesministeriets benchmark. (Arkivfoto: Sophia Juliane Lydolph/Scanpix 2017)

Udkantskommuner bliver forkert bedømt i benchmark, fordi man har valgt pendlingsområder, som passer dårligt til ufaglærte. Det kan betyde, at jobcentre i udkantskommuner  med mange lavtuddannede systematisk får dårligere ratings, lyder kritikken fra arbejdsmarkedschef i Odsherred.

Af Arne Ullum, [email protected]
og Helle Schøler Kjær, [email protected]

I Odsherred Kommune undrer arbejdsmarkedschef Andreas Hegnsvad sig over pendlingsområderne i analysen om kommunernes rammevilkår, der danner grundlag for flere benchmark af kommunernes beskæftigelsesindsats.

”Man overvurderer vores lediges mobilitet”, siger arbejdsmarkedschef Andreas Hegnsvad. ”Vi har rigtig mange faglærte og en stor andel af ufaglærte. De ufaglærte har typisk ikke samme interesse i at køre til job som dem med længerevarende uddannelse. Man kan ikke forvente, at folk kører efter relativt lavtlønnede job,” siger Andreas Hegnsvad. ”De bedst uddannede er i jo i job. De lavtuddannede ledige, der er tilbage, har ikke den mobilitet.”

Det betyder, at man sammenligner jobcentre ud fra forskellige kriterier, mener Hegnsvad. ”Vi har en relativt lavt uddannet befolkning og har relativt langt geografisk i pendlingsområdet”, siger arbejdsmarkedschef i Odsherred. ”Det er det, man viser, mere end om vi som jobcenter har de rigtige indsatser.”

Odsherred Kommune ligger som nummer 92 ud af 98 kommuner i Beskæftigelsesministeriets benchmark. I Rigsrevisionens vurdering af jobcentrenes effektivitet ligger kommunen blandt de dårligste, som har er forbedringspotentiale på 29 procent.

Lav pendling fra Odsherred

Bortset fra til Holbæk er der stort set ingen pendling mellem Odsherred og det øvrige pendlingsområde, der i rammevilkårene kaldes ’Slagelse og Holbæk’. Det udgør udover Slagelse, Holbæk og Odsherred også Kalundborg, Ringsted og Sorø.

De fleste af kommunens skattepenge tjenes i Odsherred Kommune, nemlig godt 55 procent, viser en opgørelse over fra 2015. Deruover pendler borgerne i Odsherred stort set kun til Holbæk, hvor15 procent af kommunens skattekroner tjenes.

I de øvrige byer hentes kun knap syv procent, heraf fire procent i Kalundborg, og kun 0,7 procent i Ringsted. Det viser ifølge arbejdsmarkedschefen, at det er et forkert pendlingsområde, som VIVE har brugt i udrengingen af kommunens rammevilkår for at få borgere i beskæftigelse. Kun knap tre procent fra det øvrige pendlingsområde arbejder i Odsherred Kommune, viser tal, der dog ikke indgår i denne tabel.

Kritik bekræftes af pendlingsområder fordelt efter uddannelsesniveau

Det er Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, der har udarbejdet analysen af rammevilkårene for kommunerne. VIVE har brugt pendlingsområder fra Danmarks Statistik.

En analyse af pendlingsområderne fra 2016 bekræfter en del af kritikken fra Odsherred Kommune. Her viser Danmarks Statistik pendlingsområder i forhold til uddannelsesniveau, der er delt op i fire kategorier. Ufaglærte (grundskole og uoplyst som højeste uddannelse) arbejder meget tættere på hjemmet end gennemsnittet. Mens beskæftigede i gennemsnit kan fordeles på 29 pendlingsområder i landet, fordeler Danmarks Statistik ufaglærte på 43 pendlingsområder, som altså er meget mindre end gennemsnittet – og markant mindre end de ni pendlingsområder, som folk med en lang videregående uddannelse pendler i.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Blandt kommuner med færrest højtuddannede ligger Lolland Kommune lavest med kun tre procent højtuddannede og 39 procent ufaglærte. I Odsherred forstår de ikke logikken i, at Lolland er et pendlingsområde for sig selv, mens Odsherred skal kobles med byer, der ikke er nogen pendling til. Odsherred har fire procent med videregående uddannelser og 34 procent ufaglærte.

Ifølge VIVE’s analyse af rammevilkår dækker et pendlingsområde ”flere kommuner, som vi antager, har de samme forhold for efterspørgslen efter arbejdskraft. Et pendlingsområde kan operationaliseres som et afgrænset geografisk område, hvor der er større intern pendling, end der er pendling ind i og ud ad området.”

Hvis man ser på uddannelsesniveauet i hele pendlingsområdet ’Slagelse og Holbæk’ er det også relativt lavt. Her er forskellen på Odsherred og de øvrige kommuner, at Odsherred er en yderkommune i pendlingsområdet, og at der ikke er mange arbejdspladser i Odsherred sammenlignet med for eksempel Kalundborg, Holbæk og Ringsted.

I to andre kommuner i pendlingsområdet arbejder de fleste også tæt på hjemmet. I Kalundborg kom 63 procent af indkomstskattekronerne fra arbejdspladser i kommunen i 2015. I Slagelse var det 59 procent. I Holbæk, Ringsted og Sorø kom under halvdelen at indkomstskatten fra arbejde i kommunen. Ringsted har flere skatteindtægter fra arbejde i Københavns Kommune end fra hele det øvrige pendlingsområdet, kommunen er tilknyttet.

Læs også: VIVE forsker afviser kritik af pendlingsområderne.