Benchmark for beskæftigelse: Det indgår i rammevilkår for kommunerne

Jobopslag tæller med i efterspørgslen på arbejdskraft, når de enkelte kommuners rammevilkår gøres op. (Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix)

Alder, køn, familier, uddannelsesniveau, socioøkonomiske forhold, sundhed, borgere på offentlig forsørgelse. Det gøres op, når kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen fastsættes. Også jobopslag og pendlermuligheder tæller med.

Af Helle Schøler Kjær, helle@nb-okonomi.dk

Det er et regnestykke med mange variabler, der skal falde på plads for at vurdere, hvad de enkelte kommuners rammevilkår er for at flytte borgerne fra offentlig forsørgelse og i arbejde.

I forhold til et arbejdsmarked i vækst er der to ting, der tæller: Udbud og efterspørgsel. Udbuddet er borgerne i kommunen, der bl.a. måles på køn, uddannelsesniveau og erhvervserfaring. Efterspørgslen er jobmarkedet, f.eks. jobopslag og det pendlingsområde, som borgeren bor i.

Det kan man læse i  Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen, som er det regnestykke, der ligger bag Bekæftigelsesministeriets rangordning af de bedste og de dårligste kommuner på beskæftigelsesindsatsen. Rapporten og analysemetoden er udarbejdet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.

Et par eksempler fra rapporten:

I forhold til borgere på fem former for offentlig forsørgelse, kan man se, at Ishøj har flest på arbejdsløshedsdagpenge, Lolland flest på kontanthjælp, Norddjurs flest på sygedagpenge, og Lolland flest på førtidspension og ‘allle ydelser’. Det får betydning for den forventede ledighed, at Lolland ligger så højt på tre områder.

På den anden side har Allerød de mest favorable rammevilkår på de fem overførselsindkomster, og det øger forventningen til, hvor få der skal være på offentlige ydelser.

En anden tabel viser, hvad der indgår i temaet ‘Familier og bopæl’. Under ‘udsathed’ kan man læse, at børns anbringelser, om der er en teenager i huset, hvor mange forældre der er, og kriminalitet tæller også med.

Samtidig bliver der udarbejdet en brancheopdeling af personer i beskæftigelse, en oversigt over koncentrationen af personer med bestemte uddannelser og oprindelse. Også jobopslag og nye stillinger indgår i vægtningen af rammevilkår i kommunerne.

VIVE har opdelt Danmark i 29 pendlingsområder, hvor størstedelen af borgerne i de enkelte kommuner arbejder. Der er stor forskel på områderne, både ift. andel beskæftigede i området og areal. Mens København udgør det største område med over en million beskæftigede på et areal på over 3.000 km2, udgør Ærø det mindste område med blot lidt over 2.000 beskæftigede på et område på godt 90 km2, skriver VIVE i rapporten.

Kilde: Geodatastyrelsen og Danmarks Statistik (2016)