Dansk Byggeri vil have unge kriminelle i arbejde direkte fra fængslet

Del artiklen:
(ARKIV) Dansk Byggeri vil støtte, at unge indsatte i fængslerne bl.a. deltager i stilladskurser kan gå direkte fra fængsel i job. (Foto: Torkil Adsersen/Ritzau Scanpix)

Kommunerne har fået en nem adgang til at få unge kriminelle i job – og dermed spare mange penge i kontanthjælp. Dansk Byggeri vil opkvalificerer unge kriminelle i fængslet, så de er klar til job umiddelbart efter afsoning. Kommunerne skal blot skaffe en bolig til de unge, for at få en arbejdsmand hjem i stedet for en arbejdsløs tidligere kriminel.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

En ny samarbejdsaftale mellem Dansk Byggeri og organisationen High:five skal forklare bygge- og anlægsvirksomheder landet over, at de har mulighed for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft direkte i fængslerne. Organisationen High-five har i flere år motiveret fængslerne til at lave bl.a. asfalt- og stilladskurser i åbne fængsler, og et nyt projekt inden for byggeri er på vej i fængslet i Sønder Omme.

“Der er rigtig gode erfaringer på stilladsområdet,” siger underdirektør i Dansk Byggeri, Louise Pihl til NB-Beskæftigelse. “Vi mangler arbejdskraft i byggeriet, og samtidig tager mange af vores virksomheder et stort socialt ansvar og giver folk en chance til. De får til gengæld superloyale medarbejdere.”

I Dansk Byggeri ser de det som en fordel, at det er en privat organisation, der står bag projektet, og at kommunerne ikke er direkte med. “Det er måske en af grundene til den høje succesrate,” siger underdirektør Louise Pihl. “Der sker ikke en klientliggørelse, når de unge komme ud og bliver en del af arbejdsmarkedet.”

Samarbejde med AMU, virksomheder – og kommuner

High-five har i samarbejde med fængsler, virksomheder og erhvervskoler gennemført korte målrettede kurser for indsatte “siden 2013, hvor Claus Meyers gjorde sin entré i Vridsløse og lærte dem at lave brød,” fortæller direktør Ole Hessel fra High:five. Og kommunerne er gode til at hjælpe med at skaffe en bolig til de unge, så de får en arbejdsmand hjem i stedet for en arbejdsløs, siger han.

Det er AMU-skolerne, der laver kurserne, så de lever op til skolens krav. Virksomhedernes medarbejdere ansættes som lærere, så de unge lærer det, der er brug for i deres virksomhed, og efter kurserne kan virksomheden vælge dem, de vil ansætte med det samme.

“NCC laver et asfaltforløb, og straks da kurset er gennemført, så kan NCC pege de folk ud, de ønsker at ansætte ordinært,” siger Ole Hessel og peger også på, at det er muligt at få en tidligere løsladelse, hvis man har tilbud om arbejde og lever op til nogle generelle krav fra fængslet.

Der er stigning både i antallet af unge, der gerne vil med i High-five’s projekter, og i virksomheder, der gerne vil være med.

“For 2-3 år siden havde vi 350-400 ansøgere om året. Sidste år var vi helt oppe på 650 ansøgninger fra unge,” fortæller Ole Hessel. “Samtidig stiger mulighederne, for det bliver nemmere og nemmere at få dem i arbejde, så vi har vanskeligt ved at følge med.”

Ifølge en effektundersøgelse fra Better Editions giver en investering på 13,2 millioner om året pengene 21 gange igen, oplyser High:five direktøren.

Flere virksomheder skal med

High-five ser sig selv som facilitator af at lave de rigtige match mellem de unge og virksomhederne. Samarbejdsaftalen med Dansk Byggeri skal gøre det nemmere for virksomhederne at melde sig, så kræfterne kan bruges på at få flere igennem.

Dansk Byggeri vil fortælle om muligheden for at opkvalificere indsatte og rekruttere direkte fra fængslerne i nyhedsbreve og på regionale generalforsamlinger, hvor High:fives brochurer kommer med, fortæller underdirektør Louise Pihl.

“Vi informerer om, at muligheden findes”, siger hun. Og selvom det ikke er det, der redder byggeriet fra mangel på arbejdskraft, så siger Louise Pihl, at “alle kilder tæller”.

Hos High:five er der glæde over aftalen, for “jo flere virksomheder, der selv melder sig, jo mindre tid skal vi bruge på at rende rundt for at få virksomheder med”, siger Ole Hessel.

“Vi har et positivt problem med stigningen af unge, og lige nu har vi søgt om en forøgning af midlerne”.

_____________________________________________________________________

FAKTA om High:five

 • Grundlagt i 2006 af Virksomhedsforum for socialt ansvar
 • Skaber årligt over 250 match mellem virksomheder og unge og hertil kan lægges mere end 100 uddannelsesforløb i fængsler
 • Det er gratis for virksomhederne at gøre brug af High:fives hjælp
 • High:five er en del af et tværfagligt Offentligt-Privat samarbejde (OPS) mellem myndigheder, private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer mfl., som deltager aktivt i opkvalificeringen af afsonere i de danske fængsler.
 • High:five hjælper virksomheder med at udvælge og ansætte unge, tidligere straffede i ordinære job eller uddannelsesforløb. For at sikre, at den unge er parat til at indgå i virksomheden, visiteres den unge grundigt og skal bl.a. leve op til følgende ufravigelige krav:- Motivation og arbejdsvilje
  – Har lagt den kriminelle fortid bag sig
  – Stoffrihed
  – Har en fast bopæl
 • High:five Fonden modtager hvert år 13,2 millioner fra satspuljerne under Beskæftigelsesministeriet
 • High:five Fonden blev grundlagt i januar 2016 som forankringssted for organisationen High:five, samt organisationens ansatte
 • Bestyrelsen for High:five Fonden består af repræsentanter fra virksomheder, politiet, Kriminalforsorgen, samt en repræsentant fra Virksomhedsforum for Socialt Ansvar

Kilde: www.highfive.net