Pressenævnet afviser klage fra KL over dokumentarprogram på TV 2

Pressenævnet har afvist alle KL's klagepunkter over dokumentarprogram på TV2

Pressenævnet afviser, at TV 2 overtrådte god presseskik, da stationen bragte dokumentarprogrammet ‘En rigtig møgsag’ umiddelbart før kommunalvalget. KL tager afgørelsen til efterretning og vil ikke gøre mere i sagen.

Af Arne Ullum, arne@nb-okonomi.dk

TV 2 overtrådte ikke god presseskik, da stationen umiddelbart før kommunalvalget bragte en kritisk dokumentarudsendelse om en svindelsag i KL. Det har Pressenævnet afgjort i en kendelse.

Pressenævnet afviser i sin kendelse alle hovedpunkter i KL’s klage over programmet, der hed “En rigtig møgsag”.

KL’s fire klagepunkter

KL’s klage havde fire hovedpunkter:

  • En kritik af, at TV 2 valgte at bringe programmet lige før kommunevalget, hvilket ifølge KL’s opfattelse er i strid med public service, ligesom det ifølge KL’s klage “har skabt en vanskelig situation for politikere i den afsluttende fase af en valgkamp.”
  • At TV 2 ikke har givet KL en fair mulighed for at kommentere sagen – blandt andet fordi TV 2 ikke ville fremlægge sin dokumentation for de påståede uregelmæssigheder i KL.
  • At TV 2 har brudt god presseskik ved at opsøge nuværende og tidligere medarbejdere med skjult kamera på deres privatadresser, ligesom stationen bragte lydoptagelser fra researchsamtaler med KL’s kommunikationsdirektør uden hendes accept.
  • KL har desuden fremlagt mails, hvor samarbejdspartnere siger, at journalisterne bag dokumentarprogrammet henvendte sig til KL’s leverandører og bad om oplysninger uden at fortælle, at de var journalister.

Pressenævnet forholder sig ikke til spørgsmålet om public service, idet den vurdering skal ske i Radio- og tv-nævnet.

Pressenævnet afviser ligeledes klart, at KL havde krav på at få forelagt TV 2’s dokumentation.

“Det [er] som udgangspunkt ikke i strid med god presseskik, at en journalist forud for et interview undlader at fremsende sin dokumentation til den person, der skal interviewes, så længe interviewpersonen har mulighed for at få et overblik over, hvad spørgsmålene vedrører, og i hvilken sammenhæng udtalelserne skal anvendes. Pressenævnet finder, at KL i tilstrækkeligt omfang blev gjort bekendt med de overordnede emner for interviewets indhold samt fik fornøden mulighed for at kommentere hele programmets indhold, som KL fik til gennemsyn forud for offentliggørelsen,” hedder det i afgørelsen.

KL vil ikke gøre mere i sagen

I relation til de skjulte optagelser afviser Pressenævnet også KL’s klage. Dels fordi medarbejderne er anonymiserede, dels fordi en person må være forberedt på, at en journalist optager en samtale, og bringer den i et tv-program.

Pressenævnet behandler ikke nærmere spørgsmålet om hvorvidt TV 2’s journalister har fejlrepræsenteret sig selv, men gengiver blot et svar fra TV 2, hvor det oplyses at stationen har bånd af de relevante samtaler, og at der fremgår at journalisten præsenterede sig korrekte.

“Vi har dog hørt enkelte tilfælde, hvor [Journalisten] siger sit navn, men får ikke gjort tilstrækkeligt tydeligt, hvor han kommer fra. Og det er en fejl, som jeg har påtalt over for ham!,” hedder det i TV 2’s svar.

Pressenævnet afviser dermed i sin kendelse, at TV 2 har overtrådt god presseskik.

“KL er ikke enig i pressenævnets kendelse, og vi mener fortsat, at TV2’s fremstilling af sagen er misvisende,” siger KLs administrerende direktør Kristian Wendelboe. “Men vi tager kendelsen til efterretning, det tjener ikke noget formål at bruge mere tid på denne sag. Vi lægger vægt på den uvildige undersøgelse, som Kammeradvokaten har gennemført hos os for et halvt år siden, og hvor der har været adgang til alt internt materiale og korrespondance. Så vi foretager os derudover ikke yderligere.”